Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift

Resultat: Lovendringene er vedtatt og sanksjonert med ikrafttredelse 4. mai 2012. Fra samme tidspunkt trådte også ny forskrift i kraft (forskrift 4. mai 2012 nr. 400 om pliktmessig avhold for helsepersonell).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010