Høringsnotat - opp og nedskriving av eiendom

Høringsnotat om endring av skatteloven § 6-10

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: