Høringsnotat

Rapporten Kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg (pdf)