Høringsnotat

 

Nedenfor er lenker i pdf-format til utkast til forskriftstekst og tilhørende merknadeer til forskriften:

 

Vedlegg 1)   Forskrift om elsertifikater

Vedlegg 2)   Merknader til forskriften