Høringsutkast - forslag til endringer i borettslagsloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2007