Høringsutkast - forslag til endringer i borettslagsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2007

Vår ref.: 07/451-2 HA

Vedlagt følger forslag om enkelte endringer i borettslagsloven og liste over høringsinnstaner. Departementet foreslår at:

1. Forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende ved overføring av borettslagsandel fra kommune, og enkelte andre, til leieren. Tilsvarende endring foretas i eierseksjonsloven.

2. Det nedlegges forbud mot å avtale at kjøper av borettslagsbolig skal betale eventuelle eierskiftegebyr til borettslaget eller forretningsfører.

3. Det presiseres at forbudsbestemmelsen mot å stifte nye boligaksjeselskaper også omfatter ulike former for omdanning av aksjeselskaper til boligaksjeselskaper.

4. Det foretas en mindre tinglysingsfaglig presisering i loven.

Høringsfristen settes til 1. august 2007. Departementet ber om at høringsuttalelsene både sendes på papir og i elektronisk form til postmottak@krd.dep.no  

Med hilsen

Einar M Aarskog e.f.
avdelingsdirektør

Harald Assev
underdirektør

Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Den norske stats husbank (Husbanken)
Forbrukerrådet
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Alle kommuner
Asker og Bærum boligbyggelag (ABBL)
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB)
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ensliges Landsforbund
Finansnæringens hovedorganisasjon
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gjøvik boligbyggelag
Huseiernes Landsforbund
Juristformidlingen i Bergen
Juss-Buss
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kommunale boligadministrasjoners landsråd
Kommunenes Sentralforbund
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Leieboerforeningen Bergen
Leieboerforeningen Oslo
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Leieboerforbund
Norges Røde Kors
Norsk Forening for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk pensjonistforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Rådet for funksjonshemmede
Samarbeidende DES-klubber i Norge
Sogn og Fjordane Bustadbyggjelag
Sparebankforeningen i Norge
Statens kartverk
Statsbygg
Trondheim og Omegn Boligbyggelag  (TOB)
USBL, boligbyggelaget
Vestlandske boligbyggelag

Til toppen