Høringsuttalelsene til ULB

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

(Alle filene ligger i pdf format)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

AGR Services AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Avinor

Bellona
Bellona 2
Bjarkøy kommune
Brønnøy kommune

Coastcare

Direktoratet for naturforvaltning
Dong Norge AS

Finnmark fylkeskommune
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeridepartementet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms

Greenpeace

Hammerfest kommune
Harstad kommune
Havforskningsinstituttet

Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge
Lofotrådet

Miljøverndepartementet

Natur og Ungdom

NaFo
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Nordland Fylkesfiskarlag
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Petroleumforening
Norsk Polarinstitutt
Norske Sivilingeniørers Forening
Næringslivets hovedorganisasjon

OER oil AS
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening

Partner Energy Advisory Group

Riksantikvaren

Sabima
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Skjervøy kommune
Snøhvit Næringsforening
Statens forurensningstilsyn
Statens strålevern
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Troms Regionråd
Sør-Varanger kommune

Teknologibedriftenes Landsforening
Troms fylkeskommune
Troms fylkeskommune 2
Tromsø kommune

Venstre

Vest-Finnmark Regionråd
Vesterålen Regionråd

WWF-Norge

Zero