Høringsuttalelser til høringsnotat om lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang mv overfor personer med demens

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: