Høynivåmøte om migrasjon og utvikling i FN

Høynivåmøte om migrasjon og utvikling i FN

Norsk plattform til høynivådialogen
Rapporten til UDs prosjektgruppe dannet grunnlaget for utviklingsminister Erik Solheims plattform i forkant av høynivådialogen. Rapporten omtaler også hvordan UD i etterkant av FN-møtet vil arbeide videre med å sikre sammenhengen mellom politikkområdene migrasjon og utvikling, samt hvordan ulike parter vil inkluderes i dette arbeidet. Les rapporten her.

Statsråd Solheims tale
Utviklingsminister Erik Solheim ledet den norske delegasjonen under FNs høynivådialog om migrasjon og utvikling. Solheims innlegg la vekt på de positive aspektene ved migrasjon, og at migrasjon bør være et valg der migranter har rettigheter. Kvinner og barns rettigheter må løftes fram i det videre arbeidet. Statsråden uttrykte også støtte til generalsekretærens forslag om et globalt forum, som oppfølging av høynivådialogen. Utviklingsminister Solheims tale kan leses her.

Chairperson’s Summary
I etterkant av høynivådialogen i FN ble det skrevet et Chairperson’s Summary. Den offisielle oppsummeringen av FN-møtet på engelsk kan leses her. Norsk versjon kan leses her.

Den norske delegasjonens oppsummering
En oppsummering av høynivådialogen fra den norske delegasjonen kan leses her.

Høynivådialogen sine nettsider
For de enkelte innlegg og for oppsummering av de fire rundebordene, se FNs nettsider.