Høyring - endring av forskrift om arbeidsledighetstrygd i fiske

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.05.2009