Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.12.2010

Finansdepartementet
Arbeidsdepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten
Garantikassen for fiskere
Statens seniorråd
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Landorganisasjonen
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maskinistforbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes forening

Til toppen