Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.12.2010