Høyring - fisket etter sei for kystfartøy - utnytting av kvote

Status: På høring

Høyringsfrist: 25.05.2018