Høyring - fisket etter sei for kystfartøy - utnytting av kvote

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 25.05.2018

Vår ref.: 18/1896

Høyringsbrev

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Pelagisk Forening

Sametinget

Sjømat Norge

Til toppen