Høyring - forslag om etablering av inter-regionalt biomassetak for verksemder som vidareforedlar ein vesentleg del av eigen oppdrettsfisk

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2009