Høyring - forslag til endring i laksetildelingsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 13.12.2010