Høyring - forslag til endringar i vallova og kommunelova

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i vallova og kommunelova. I høyringsnotatet har departementet også ein gjennomgang av evalueringa etter lokalvalet i fjor haust.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2008

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i vallova og kommunelova. I høyringsnotatet har departementet også ein gjennomgang av evalueringa etter lokalvalet i fjor haust. Også instansar og personar som ikkje står oppført på høyringslista kan gje høyringssvar. Høyringssvar skal sendast på e-post til postmottak@krd.dep.no eller per post til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep., 0032 Oslo.