Høyring - forslag til forskrift om særskilde krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2009