Høyring - forslag til forskrift om særskilde krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2009