Høyring - forslag til forskrift om særskilde krav til akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.11.2009

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Statens forurensningstilsyn

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Norges kystfiskarlag
Norges fiskarlag
PD-fri
Tekna fiskehelseforeningen
Akvaveterinærenes forening (AVF)
WWF
Bellona
Greenpeace
Naturvernforbundet
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norske Lakseelver
Fiskehelseforeningen
Den norske veterinærforening
Brønnbåteiernes forening

Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Norges forskningsråd
NIVA


Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Rogaland

Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune

Eidfjord kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Odda kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Kvinnherad kommune
Etne kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Bømlo kommune
Stord kommune
Tysnes kommune

 

Til toppen