Høyring - forslag til lovendringar for å styrkje handhevinga av konkurranselova

For å styrkje programmet for lemping, og dermed styrkje handhevinga av konkurranselova, vert det lagt fram eit forslag om lovendringar som vil utvide nedslagsfeltet for lemping til å gjelde fullt ut i begge sanksjonsspor og avgrense retten til innsyn i dokument som vert utarbeidde i samanheng med ein søknad om lemping.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 23.02.2009