Høyring - framlegg til nye føresegner om universell utforming av lufthamner og ombordstigingsløysingar

Samferdselsdepartementet har sendt på høying eit framlegg til nye føresergner om universell utforming av lufthamner og ombordsstigingsløysingar. Frist: 2. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.10.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høying eit framlegg til nye føresergner om universell utforming av lufthamner og ombordsstigingsløysingar.