Høyring - framlegg til nye føresegner om universell utforming av lufthamner og ombordstigingsløysingar

Samferdselsdepartementet har sendt på høying eit framlegg til nye føresergner om universell utforming av lufthamner og ombordsstigingsløysingar. Frist: 2. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 02.10.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høying eit framlegg til nye føresergner om universell utforming av lufthamner og ombordsstigingsløysingar.

Vår ref.:

Høyringsbrev (pdf)

Airlift AS
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Avinor AS
Barne- og likestillingsdepartementet
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
Deltasenteret - Sosial- og helsedirektoratet
European Helicopter Center AS
Finansdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Hesnes Air AS
Ikaros ANS
Justisdepartementet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
Norges blindeforbund
Norsk handicapforbund
North Flying AS
NHO
NHO-luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Statens råd for funksjonshemmede
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet