Høyring - Nødvendig lovendring som følgje av implementering av Schengen grenseføresegn - utlendingslova § 27

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 17.02.2006

  • Høringsfrist: 17.02.06
  • Nytt i høringssaken: