Høyring - ny lov om bustøtte

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høyring utkast til ny lov om bustøtte og endringar i forskrift 19.06.2009 nr. 699 om bustøtte.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2011

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høyring utkast til ny lov om bustøtte
og endringar i forskrift 19.06.2009 nr. 699 om bustøtte.