Høyring - Regulering av deltaking i fisket etter lange og brosme for fartøy over 28 meter

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 18.01.2011

Vår ref.:

Høyringsbrev (pdf)

Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Landsorganisasjonen
Norsk Maskinistforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Finansnæringens fellesorganisasjon
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune