Høyring - Regulering av deltaking i fisket etter lange og brosme for fartøy over 28 meter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.01.2011