Høyring - utkast til endringar av industrikonsesjonslova og vassdragsreguleringslova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008

Spørsmål fra Stortinget:

 

1.  Spørsmål datert 4. juni 2008

         Svar fra Olje- og energidepartementet

 

2.  Spørsmål datert 5. juni 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

3.  Spørsmål datert 10. juni 2008

            Svar fra Olje- og energidepartementet

 

4.  Spørsmål datert 13. juni 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

    

5.  Spørsmål datert 20. juni 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

6.  Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1343 fra representant Jan Sahl, av 3. juli

 

7.  Spørsmål datert 13. august 2008

          Svar fra Olje- og energidepartementet

 

8. Spørsmål datert 21. august 2008

          Svar fra Olje- og energidepartementet

 

9.  Spørsmål datert 22. august 2008

          Svar fra Olje- og energidepartementet

 

10. Spørsmål datert 26. august 2008. (Vedlegg brev fra Norsk Industri). 

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

11. Spørsmål datert 27. august 2008. (Ang. utarbeidelse av lovtekst)

           Svar fra Olje- og energidepartementet

           Vedlegg. Juridiske betenkninger ved Professor Dr. Juris Sejersted

 

12.  Spørsmål datert 4. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

13. Ytterligere spørsmål fra Stortinget, datert 4. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

14. Spørsmål datert 5. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

15. Ytterligere spørsmål fra Stortinget datert 5. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet    

 

16.  Spørsmål datert 15. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

17.  Spørsmål datert 18. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

Samtlige departement

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Akademikerne

Bedriftsøkonomisk institutt

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

ECON

EFTA Surveillance Authority

EL og IT Forbundet

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Energiveteranene

Finnmarkseiendommen

Foreningen for norsk småkraftverk

Forum for strategisk nettutvikling (FSN)

Industri Energi

KS Bedrift

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Norsk sivilingeniørers forening (NIF)

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

NTNU

Nordisk Institutt for Sjørett

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

NORSKOG, Norsk Skogbruksforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Politiske partier

RIF Forening for rådgivende ingeniørfirmaer

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning

Småkraftforeningen

Statistisk sentralbyrå

Statskog SF

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Vassdragsregulantenes fagforum

Til toppen