Høyring - utkast til endringar av industrikonsesjonslova og vassdragsreguleringslova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008

Spørsmål fra Stortinget:

 

1.  Spørsmål datert 4. juni 2008

         Svar fra Olje- og energidepartementet

 

2.  Spørsmål datert 5. juni 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

3.  Spørsmål datert 10. juni 2008

            Svar fra Olje- og energidepartementet

 

4.  Spørsmål datert 13. juni 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

    

5.  Spørsmål datert 20. juni 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

6.  Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1343 fra representant Jan Sahl, av 3. juli

 

7.  Spørsmål datert 13. august 2008

          Svar fra Olje- og energidepartementet

 

8. Spørsmål datert 21. august 2008

          Svar fra Olje- og energidepartementet

 

9.  Spørsmål datert 22. august 2008

          Svar fra Olje- og energidepartementet

 

10. Spørsmål datert 26. august 2008. (Vedlegg brev fra Norsk Industri). 

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

11. Spørsmål datert 27. august 2008. (Ang. utarbeidelse av lovtekst)

           Svar fra Olje- og energidepartementet

           Vedlegg. Juridiske betenkninger ved Professor Dr. Juris Sejersted

 

12.  Spørsmål datert 4. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

13. Ytterligere spørsmål fra Stortinget, datert 4. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

14. Spørsmål datert 5. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

15. Ytterligere spørsmål fra Stortinget datert 5. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet    

 

16.  Spørsmål datert 15. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet

 

17.  Spørsmål datert 18. september 2008

           Svar fra Olje- og energidepartementet