Høyring – forslag om å auke største tillatne lasteromsvolum for fartøy med torsketrål-, seitrål- og reketrålkonsesjon - endring av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskrifta)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 10.08.2011