Høyring – forslag om å auke største tillatne lasteromsvolum for fartøy med torsketrål-, seitrål- og reketrålkonsesjon - endring av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskrifta)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 10.08.2011

Vår ref.:

Høyringsbrev (pdf)

Fiskeridirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Havforskningsinstituttet
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskebåtredernes forbund
Pelagisk forening
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maskinistforbund
Innovasjon Noreg
Finansnæringens Fellesorganisasjon
World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)
Norges Naturvernforbund
SINTEF
Det Norske Veritas