Høyring – forslag om å auke største tillatne lasteromsvolum for fartøy med torsketrål-, seitrål- og reketrålkonsesjon - endring av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskrifta)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 10.08.2011

Vår ref.:

Høyringsbrev (pdf)

Fiskeridirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Havforskningsinstituttet
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskebåtredernes forbund
Pelagisk forening
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maskinistforbund
Innovasjon Noreg
Finansnæringens Fellesorganisasjon
World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)
Norges Naturvernforbund
SINTEF
Det Norske Veritas

Til toppen