Høyring – forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2009