Høyring – forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2009

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Innovasjon Norge
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkeskommunen i Telemark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Telemark
Sametinget
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norges Kystfiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO
Kommunenes Sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Norges Fiskarlag
Bellona
WWF
Akvaforsk
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Fiskeriforskning
Havforskningsinstituttet
Debio
Helgeland regionråd
Vesterålen regionråd
Lofotrådet
Leirfjord kommune
Landsdelutvalget
Salmus
Naturvernforbundet

Til toppen