Høyring – forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2013

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.04.2013