Høyring – forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2013

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.04.2013

Aust-Agder fylkeskommune

Bellona

Den norske veterinærforening

Direktoratet for naturforvaltning

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kystverkets hovedkontor

Landsorganisasjonen

Mattilsynet

Miljøverndepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norske Lakseelver

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rogaland fylkeskommune

Rømmingskommisjonen for akvakultur

Sametinget

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tekna Fiskehelseforeningen

Troms fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF Verdens Naturfond

Til toppen