Høyring – forslag til ny forskrift om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 03.12.2009