Høyring – forslag til ny forskrift om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 03.12.2009