Høyring – regulering av makrellfisket til kystfartøygruppa

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 18.03.2011