Høyring av forslag om å opne for tildeling av utviklingsløyve

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag om å opne for tildeling av løyve til akvakultur til utviklingsformål. Formålet er å legge til rette for teknologiutvikling og vidareutvikling av driftsformer, til dømes offshore-oppdrett.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.08.2015