Høyring av forslag til endring av akvakulturregelverket for tilpassing til oppdrett, oppbevaring og bruk av rensefisk

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 09.05.2012