Høyring av forslag til endring av akvakulturregelverket for tilpassing til oppdrett, oppbevaring og bruk av rensefisk

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 09.05.2012

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sametinget
 
Bellona
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Tekna Fiskehelseforeningen
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunenes sentralforbund
Kystverket
Mattilsynet
Natur og ungdom
NIFES
Norge Sjømatbedrifters Landsforening
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Norsk Industri
Norske Lakseelver
Rømmingskommisjonen for akvakultur
Veterinærinstituttet
WWF Norge
 
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune

Til toppen