Høyring av forslag til ny forskrift om føring av fiskarmanntal

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat med forslag til ny forskrift om føring av fiskarmanntal, jf. vedlegg. Høyringsfristen er tysdag 2. september 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.09.2008

Vår ref.:

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat med forslag til ny forskrift om føring av fiskarmanntal, jf. vedlegg.

Høyringsfristen er tysdag 2. september 2008.

Høyringsnotatet er tilgjengeleg i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd.

Høyringssvara vil også verte tilgjengelege på same nettside etter utløpet av høyringsfristen.

Med helsing

Vidar Landmark
fung. avdelingsdirektør

Christian Wormstrand
seniorrådgjevar

Finansdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten
Garantikassen for fiskere
Statens seniorråd
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
FHL Industri og eksport
Fiskekjøpernes forening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund

Til toppen