Høyring av forslag til ny forskrift om føring av fiskarmanntal

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidd eit høyringsnotat med forslag til ny forskrift om føring av fiskarmanntal, jf. vedlegg. Høyringsfristen er tysdag 2. september 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.09.2008