Høyring om forskrift om endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 28.02.2014

Fiskeridirektoratet
Garantikassen for fiskere
Arbeidsdepartementet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Landsorganisasjonen

Til toppen