Høyring om forskrift om endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 28.02.2014