Høyring om forskrift om endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 28.02.2014