Høyring om tilpassing av supplerande stønad til pensjonsreforma

Resultat: Prop. 18 L (2010-2011)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2010