Høyringsbrev - forslag til endring i konsesjonsforskrifta - høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å nytte not

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 29.10.2010

Fiskeridirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Møre og Romsdal fylke
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Maskinistforbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens Fellesorganisasjon
World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)
Norges Naturvernforbund
SINTEF
Det Norske Veritas