Høyringsbrev - forslag til endring i konsesjonsforskrifta - høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å nytte not

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 29.10.2010