Høyringsnotat om endra avkortingsreglar for kystflåten ved strukturering

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 10.01.2014