Høyringsnotat om endra avkortingsreglar for kystflåten ved strukturering

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 10.01.2014