Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter?

Rapporten er utarbeidet av Econ Pöyry på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Rapporten er utarbeidet av Econ Pöyry på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. I rapporten analyseres det hvilke faktorer som forklarer forskjeller i kommunenes kostnader til kommunale veier. Formålet med analysene er å vurdere om det er grunnlag for å inkludere kommunale veier i utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? (pdf-format)