Forsiden

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011

Terrorhendelsene som rammet Norge den 22. juli kaller på refleksjon, debatt og ettertanke. Dette notatet har som mål å gi et bidrag til den offentlige samtalen.

Notatet "Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn?" i pdf-format 
Av Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård.

Notatet er finansiert gjennom prosjektet "Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor". Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Uni Rokkansenteret og Institutt for samfunnsforskning.

Terrorhendelsene som har rammet Norge den 22. juli har sjokkert oss alle. Hendelsene kaller på refleksjon, debatt og ettertanke. Dette notatet har som mål å gi et bidrag til den offentlige samtalen. Dataene som danner grunnlag for rapporten springer ut av pågående forskning ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, samt et NFR-finansiert prosjekt med tittelen «Social media and the new public sphere – consequences for democracy and citizenship».