I-1046 B

Mangfold og likeverd - Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2001-2005

Mangfold og likeverd

Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2002-2005


Dokumentet som er på samisk og norsk i samme hefte foreligger i pdf-format og kan lastes ned her.

VEDLEGG