I-14/2005

Fordeling av nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner

Rundskriv I-14/2005

Desember 2005

Fordeling av nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner

Rundskrivet finnes her i PDF-format