I-41/98 Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

I-41/98

Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt mv overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Rundskriv til lov om sosiale tjenester mv

Dette dokumentet finnes i wordformat og kan lastes ned her.

VEDLEGG