I-5/2003 Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere m.m.

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet