I-5/2003 Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere m.m.