I-8/2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om pseudonyme helseregistre

I-8/2005

Om pseudonyme helseregistre

Rundskriv I-8/2005 finner du her