Konkurranse om tjenestekonsesjon for produksjon og distribusjon av id-kort for bygge- og anleggsbransjen

 

Konkurranseregler (word)
Konkurranseregler (pdf)

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon (word)
Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon (pdf)

Vedlegg 2 - Avtaledokument (word)
Vedlegg 2 - Avtaledokument (pdf)

Vedlegg 3 - Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet bedre id-kort  (word)
Vedlegg 3 - Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet bedre id-kort (pdf)

Vedlegg 4 - Forskrift om id-kort på bygge- og anleggsplasser (word)
Vedlegg 4 - Forskrift om id-kort på bygge- og anleggsplasser (pfd)

Vedlegg 5A - Designpresentasjon (pdf)

Vedlegg 5B - Designskisse (pdf)

Endringsdokument – tillegg og avklaringer per 16. mai 2007 (word)
Endringsdokument – tillegg og avklaringer per 16. mai 2007 (pdf)