Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Q-1145B

Veilederen er tiltak nr. 1 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011). Hovedformålet er å klargjøre regelverket og veilede aktuelle tjenester og yrkesutøvere om hva de kan eller skal gjøre ved bekymring for at en jente står i fare for eller allerede er blitt kjønnslemlestet.

I denne sammenhengen gir veilederen en nærmere beskrivelse av opplysningsplikten til barneverntjenesten, avvergelsesplikten etter lov om forbud mot kjønnslemlestelse og forholdet mellom pliktene. I tillegg gir den en beskrivelse av helsetjenesten, barneverntjenesten, og politiets rolle og ansvar.

Les og last ned:

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

 

 

 

 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.