Informasjon om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven - nye saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Nye saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker i kraft fra 1.1.2008.

Trykk her for å lese brevet (PDF)