Rapporter og planer

Inkluderende fellesskap for barn og unge

Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Les rapporten på nettsiden til ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl-utvalget).