Innføring av tidsfrist for klageinstansens behandling av klage i byggesak

I tildelingsbrev 2012 til Fylkesmannsembetene ble det varslet om at Regjeringen har som mål at en tidsfrist på 12 uker for klageinstansens behandling av klager i byggesaker skal settes i kraft i løpet av 2012.