Instruks for behandling av søknader om dispensasjon for vurdering i fremmedspråk

Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk.

Instruks for behandling av søknader som dispensasjon for vurdering i fremmedspråk V300817.pdf