Integrering gjennom kunnskap

Regjeringens integreringsstrategi

Et av regjeringens hovedprosjekter er å gjennomføre et integreringsløft. Målet erat innvandrere i større grad skal delta iarbeids- og samfunnsliv. De som skal leve ogbo i Norge, må være en del av store og småfellesskap i samfunnet vårt.

Integreringsstrategiens mål
Integreringsløftet er et av regjeringens seks hovedsatsingsområder. Hovedutfordringene på området er for lav sysselsetting blant innvandere, kompetansegap og utenforskap langs økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. Målsettingen med strategien er økt deltakelse i arbeids- og samfunnliv, gjennom en samordnet og helhetlig innsats. Integreringsløftet og strategien er viktig for å sikre økonomisk og sosial bærekraft, muligheter for alle og et velferdssamfunn med tillit, samhold og små forskjeller.

Regjeringens integreringsstrategi 2019-22.pdf