Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonal sammenligning av inntektssikringsordninger

Har Norge en høy andel på trygd? Hvor enkelt er det å sammenligne nivåer på tvers av land, eller kan man si noe om hvilke faktorer som kan forklare forskjellene? Hvilke inntektssikringsordninger finnes i andre land, og hvordan har politikkutviklingen vært gjennom de siste tiårene?

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) gjennomført et prosjekt om internasjonal sammenligning av inntektssikringsordninger. Hensikten med prosjektet var å beskrive inntektssikringsordningene for befolkningen i yrkesaktiv alder, samt utviklingen i bruken av disse i land som det er nærliggende å sammenligne oss med.

I mars i år leverte ISF en delrapport, som beskrev hvordan de mest sentrale inntektssikringsordningene var innrettet i syv nordeuropeiske land, og som viste utviklingen i bruksrater mellom landene ihht. OECDs SOCR-database.

I hovedrapporten redegjør ISF for politikkutviklingen i de ulike landene, ser nærmere på aktiveringspolitikken, og sammenligner utviklingen i mottaksrater ved hjelp av EU-SILC-data.