Internasjonatl forskningssamarbeid - utfordringer og anbefalinger (.pdf)

En intern prosjektgruppe i NHD har utarbeidet en rapport om internasjonalt forskningssamarbeid. Internasjonalt forskningssamarbeid er et langsiktig næringspolitisk virkemiddel for å sikre økt tilgang på kunnskap og er også et ledd i en bredere internasj

Internasjonalt forskningssamarbeid (PDF)