International Migration 2006-2007

SOPEMI report for Norway: Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten, International Migration 2006-2007, er eit bidrag til OECD sitt felles rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i medlemslanda, kalla SOPEMI. Den siste rapporten dekkjer 2006 og mykje av 2007.

SOPEMI report for Norway: Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten, International Migration 2006-2007, er eit bidrag til OECD sitt felles rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i medlemslanda, kalla SOPEMI. Den siste rapporten dekkjer 2006 og mykje av 2007.

Den norske SOPEMI-rapporten, laga av medarbeidarar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, gjev oversikt over utviklingstrekk i innvandrings-, integrerings- og inkluderingspolitikken og gjev tal for inn- og utvandring og for samansetjinga av innvandrarbefolkninga. Rapporten omhandlar ulike former for migrasjon, statsborgarskap, opplæring, arbeidsmarkedet, valdeltaking, rasisme og diskriminering. Rapportane frå medlemslanda blir nytta som ei viktig kjelde for den årlege ”flaggskip-publikasjonen” frå OECD, International Migration Outlook.